Viden, inspiration og læring

for ikke digitalt indfødte

I et splitsekund blev vi digitale. I Danmark kalder vi os digitale frontløbere, og i 2018 blev Danmark vurderet til at være det land i verden, der er bedst rustet til den digitale fremtid af den uafhængige business-skole IMD – institut for Management Development. At Danmark er i front, skyldes ikke mindst, at vi har været gode til at skabe løsninger, der skal gøre op med systemer, som tidligere krævede mere tid. Som borger kan vi mærke det ved, at vi kan ordne praktiske ting uden at møde op. Vi kan med få kliks bestille nyt pas, konsultere lægen og overføre penge digitalt. Det personlige fremmøde er med andre ord erstattet af vores forlængede arm – telefonen, og telefonsamtalen er afløst af tastekommunikation. Det gælder både for voksne og børn. Undersøgelser viser, at syv ud af ti får en mobiltelefon, før de er fyldt 10 år.

Men ingen af os er digitalt indfødte. Vi er ikke vant til at se verden igennem de digitale briller og forstår ikke nødvendigvis, hvordan vi med små og store tiltag agerer klogest, som mennesker, som fagpersoner såvel som virksomheder og medarbejdere.

Hvordan agerer vi klogt i den digitale verden? Hvilke beslutninger kan vi træffe, og hvilke overvejelser er vi nødt til at gøre os for at blive agere sammen med teknologien frem for ved siden af. Og hvordan kan vi opjustere på gammelkendte værdier og handlemåder, der faktisk stadig virker i den digitale udvikling. Nemlig menneskets fortælling, ageren og værdi.

Jeg arbejder i spændet mellem mennesker og værdi i den digitale udvikling. Som storyteller, strategisk rådgiver, forfatter og foredragsholder samt i forbindelse med dybere processer, hvor det handler om at sætte gode rammer for både tone, udvikling og at finde de rette metoder til ikke kun at omstille sig som organisation eller skole men også til at kunne stå troværdigt ved sine valg.